De trefwoorden staan alfabetisch gerangschikt. Op een trefwoord kan worden geklikt voor de liederen en eventueel plaatjes voor de beamer die horen bij dit trefwoord.

11 Corinthiers 1 : 22 - 23 1 Corinthiers 12 : 12 - 27 1 Corinthiers 13 1 Corinthiers 13 : 1 - 7, 13 1 Corinthiers 15 : 35 - 38 1 Corinthiers 15 : 42 - 43 1 Corinthiers 15 : 58 1 Corinthiers 2 : 8 1 Corinthiers 3 : 16 1 Corinthiers 5 : 7 1 Corinthiers 6 : 20 1 Johannes 4 : 7 - 16 1 Johannes 5 : 1, 4 1 Koningen 18 : 20 - 46 1 Koningen 18 : 39 1 Koningen 19 : 9 - 18 1 Kronieken 29 : 10 - 12 1 Kronieken 29 : 10 - 19 1 Petrus 2 : 1 - 10 1 Petrus 2 : 6 1 Petrus 2 : 9 1 Petrus 4 : 11 1 Petrus 5 : 5 1 Samuel 16 1 Samuel 17 1 Samuel 17 : 20 - 52 1 Samuel 20 1 Samuel 22 1 Samuel 23 1 Samuel 24 1 Samuel 26 1 Samuel 3 : 1 - 10 1 Samuel 8 1 Thessalonicenzen 5 : 16 - 18 1 Timotheus 2 : 5, 6 1 Timotheus 6 : 15 10 geboden
22 Corinthiers 1 : 7 - 10 2 Corinthiers 4 : 16 - 18 2 Koningen 4 : 1 - 7 2 Koningen 6 : 1 - 7 2 Kronieken 7 : 14 2 Samuel 11 2 Samuel 22 : 32 - 40 2 Samuel 6 2 Samuel 6 : 5 2 Samuel 9 2 Thessalonicenzen 3 : 5 2 Timotheus 2 : 13
AAangezicht van God Aanroepen van God Aaron Abel Abiram Abraham Abram Adam Adam, nieuwe Adam, tweede Advent Adventstijd Afgoden Afgodsbeelden Afscheid Agnus Dei Alwetendheid Ambt Ambtsdrager Amos Amos 5 : 21 - 24 Amos 8 : 4 - 8 Andreas Anker Apostelen Apostolische geloofsbelijdenis Arend Ark Avondgebed
BBaal Babel Babylon Babylonische spraakverwarring Barmhartige Samaritaan Barmhartigheid van God Bartimeus Basan Bathseba Bazan Beeld van God Beelden Beeldendienst Begrafenis Bejaard Beloofde land Bergen Berouw Bescherming Bethel Bethesda Bethlehem Bevestiging van diaken Bevestiging van ouderling Biddag Bidden Bijbel Bliksem Bloemen Boaz Boetedoening Bouw van kerkgebouw Boze geesten Brede en smalle weg Brood Bruiloft te Kana Bruiloftsfeest Burcht
CCherubs Christus, lijden Christus, middelaar Colossenzen 3 : 16
DDag des oordeels Dag van het oordeel Daniel Daniel 6 : 1 - 29 Daniel 6 : 17 - 24 Dankdag Dankgebed Darius Datan Dauw David De rijke jongeling De weg, de waarheid en het leven De wijze en de dwaze maagden Debora Derde bede Deuteronomium 30 : 11-16 Deuteronomium 30 : 14 Deuteronomium 32 : 1-4 Deuteronomium 5 : 6 - 21 Deuteronomium 6 : 4, 5 Deuteronomium 6 : 5 Deuteronomium 6:4-9 Deuteronomium 9 : 3 Diakonaal Dienaar des Woords Dienen Discipelen Dominee Donder Dood Doop Doop van Jezus Doornenkroon Doortocht door de Schelfzee Drieeenheid Drievuldigheid Druif Duif Duivel
EEden, hof van Eenheid Eenzaam Eenzaamheid Eerste steen Eeuwige leven Eeuwigheidszondag Efeziers 1 : 18 Efeziers 1 : 3 - 6 Efeziers 1 : 4 - 5 Efeziers 2 : 20 Efeziers 3 : 14-21 Efeziers 4 : 8 Efeziers 4 : 8 - 9 Efeziers 5 : 18 Efeziers 5 : 8 Efeziers 6 : 10 - 20 Efeziers 6 : 17 Efraim Efrata Efratha Egypte Eli Elia Elisabeth Ellende, oorsprong Ellende, wet Emmausgangers Engelen Enige troost Epifanien Epifanientijd Eredienst Erfzonde Esau Esther Evangelisatie Exodus Exodus 12 : 31 - 39 Exodus 14 Exodus 15 : 1 - 18 Exodus 15 : 11 Exodus 16 - 17 Exodus 2 : 1 - 10 Exodus 2 : 23 - 3 : 12 Exodus 20 : 1 - 17 Exodus 30 : 1 - 10 Exodus 34 : 6 Ezau Ezechiel Ezechiel 34 : 26
FFarao Filippenzen 1 : 6 Filippenzen 2 : 16 Filippenzen 2 : 5 - 7 Filippenzen 2 : 5 - 8 Filippenzen 2 : 6 - 11 Filippenzen 2 : 8 - 11 Filippenzen 2 : 9 - 10 Filippenzen 3 : 7 - 8 Filippenzen 4 : 13 Filippenzen 4 : 4 - 9 Filistijnen Firmament
GGabriel Galaten 5 : 1 Galaten 5 : 22 Galaten 5 : 22 - 26 Galaten 6 : 14 Galaten 6 : 9 - 10 Galilea Gaven van de Geest Gebed Gebed des Heren Gebedsverhoring Geboorte Geborgen Geestelijke wapenrusting Gelaat van God Geld Gelijkenis van de verloren zoon Gelijkenis wijze en dwaze maagden Geloof Geloof, hoop en liefde Geloofsbelijdenis Gemeenschap der Heiligen Genade Generaties Genesis 1, 2 Genesis 11 : 1 - 9 Genesis 22 : 7 - 14 Genesis 24 Genesis 27 : 1 - 40 Genesis 28 : 10 - 22 Genesis 37 : 1 - 45 Genesis 7 - 9 Genesis 9 : 1 Genezing Gerechtigheid Geslachten Getsemane Geven Gezin Gideon Glans God God als koning God als rechter God de Vader God is getrouw God is heilig God is onveranderlijk Gods aangezicht Gods beeld Gods goedheid Gods hand Gods heerlijkheid Gods koninkrijk Gods leiding Gods liefde Gods naam Gods oordeel Gods rechterhand Gods rechtvaardigheid Gods troon Gods trouw Gods voorzienigheid Gods wet Gods wil Gods woord Goede herder Goede vrijdag Goede werken Goedertierenheid Golgotha Goliath Graan Graf Grond
HHaan Habakuk 2 : 14 Habakuk 3 Habakuk 3 : 17 - 19 Haggai 1, 2 Haman Handelingen 19 : 13 - 20 Handelingen 2 Handelingen 2 : 4 Handelingen 3 : 13 Handelingen 3 : 8 - 10 Handelingen 4 : 31 Handelingen 7 Hanna HC zondag 10 HC zondag 6 va 18 HC zondag 6 va 19 Hebreeen 1 : 10 - 12 Hebreeen 1 : 3 - 4 Hebreeen 1 : 4 - 5 Hebreeen 10 : 19 - 25 Hebreeen 10 : 21 - 22 Hebreeen 10 : 23 Hebreeen 12 : 1 - 2 Hebreeen 12 : 22 Hebreeen 13 : 12 Hebreeen 13 : 8 Heerlijkheid van God Heilig Avondmaal Heilige Geest Heilige Geest, werken Hemel Hemelvaart Herder Herders Hermon Herodus Hert Het koninklijke bruiloftsmaal Hinde Hizkia Hoeksteen Hof van Eden Hogepriesterlijk gebed Honger Hongersnood Hooglied 1 : 2 - 3 Hooglied 1 : 4 Hooglied 2 : 4 Hooglied 6 : 3 Hoop Horeb Hosanna Hosea 2 : 14 Huis bouwen Huwelijk
IImmanuel Ingebruikneming kerkgebouw Intocht in Jerusalem Inwijding kerk Isaak Isai Izak
JJaar Jaarwisseling Jacob Jacobsladder Jacobus 1 : 17b Jacobus 4 : 6 Jael Jairus Jakob Jeremia Jeremia 17 : 9 - 10 Jeremia 18 : 1 - 6 Jeremia 18 : 6 Jeremia 19 Jeremia 23 : 23 Jeremia 29 : 4 - 14 Jeremia 31 : 13 - 14 Jeremia 33 : 3 Jericho Jeruzalem Jesaja Jesaja 11 Jesaja 11 : 9 Jesaja 25 : 6-8 Jesaja 35 Jesaja 40 : 1 - 11 Jesaja 40 : 4 Jesaja 40 : 8 - 31 Jesaja 42 : 1 - 7 Jesaja 42 : 3 Jesaja 43 : 1 - 4 Jesaja 44 : 3 Jesaja 45 : 23 Jesaja 45 : 8 Jesaja 52 : 7 Jesaja 53 Jesaja 53 : 5 Jesaja 55 : 1 Jesaja 55 : 1 - 12 Jesaja 55 : 11 Jesaja 55 : 12 Jesaja 6 : 8 Jesaja 61 : 1 - 3 Jesaja 61 : 10 Jesaja 62 : 10 Jesaja 63 - 64 Jesaja 64 : 1 Jesaja 64 : 1 - 5 Jesaja 64 : 8 Jesaja 7 : 14 Jesaja 9 Jesaja 9 : 1 Jesaja 9 : 1 - 6 Jesaja 9 : 5 Jezus volgen Job Joden, koning der Joel 2 : 18 - 32 Joel 2 : 28 - 30 Johannes (apostel) Johannes 1 : 1 Johannes 1 : 1 - 12 Johannes 1 : 14 Johannes 1 : 18 Johannes 1 : 35 - 42 Johannes 1 : 52 Johannes 10 : 14 - 15 Johannes 11 : 25 Johannes 12 : 12 - 19 Johannes 12 : 13 Johannes 12 : 28 Johannes 13 : 1 - 17 Johannes 13 : 1 - 20 Johannes 13 : 34, 35 Johannes 14 : 27 Johannes 14 : 6 Johannes 15 : 1 - 5 Johannes 15 : 1 - 8 Johannes 15 : 11 - 12 Johannes 15 : 15 Johannes 15 : 5 Johannes 17 : 13 Johannes 17 : 20 - 23 Johannes 17 : 4 Johannes 18 : 33 - 36 Johannes 18 : 70 Johannes 19 : 23 Johannes 19 : 30 Johannes 2 : 1 - 11 Johannes 20 : 21 Johannes 20 : 24 - 29 Johannes 21 : 1 - 14 Johannes 3 : 16 Johannes 4 : 1 - 26 Johannes 4 : 19 Johannes 4 : 35 Johannes 5 : 1 - 9 Johannes 6 : 35 Johannes 6 : 60, 68 Johannes 6 : 68 Johannes 8 : 12 Johannes 8 : 36 Johannes 9 : 25 Johannes de Doper Jona Jona 1 Jona 2 Jona 2 : 2 - 9 Jonathan Jongeling te Nain Jongste dag Jordaan Jozef Jozef en Maria Jozef van Arimathea Jozua Jozua 24 : 15 Jozua 3 : 1 - 4 : 24 Jozua 4 Jozua 5, 6 Jubeljaar Juda
KKain Kana Kanaan Karmel Kasteel Kerk Kerkdienst Kerst Kerstfeest Kinderen Klaagliederen 3 : 22 - 23 Klaagliederen 3 : 22 - 26 Klaagliederen 3 : 23 Klaagliederen 3 : 40, 41 Klei Knecht Koning der Joden Koninkrijk van God Kruis Kwaadspreken Kyrie Eleison
LLaatste avondmaal Laatste oordeel Lam Gods Lam van God Lasteren Lazarus Leerlingen Leeuw van Juda Leeuwenkuil Leiding van God Leraar Leren Leugen Levensweg Leviathan Leviticus 19:15-18 Leviticus 25 : 10 Leviticus 7 : 12 - 15 Libanon Lichaam van Christus Licht Licht der wereld Liefde Liefde van God Liegen Lijden (van mensen) Lijden van Christus Lijdensweg Lofoffer Lofzang van Maria Lofzang van Simeon Lofzang van Zacharias Lucas 1 : 46 - 55 Lucas 1 : 67 - 79 Lucas 10 : 1 - 12 Lucas 10 : 25 - 37 Lucas 10 : 38 - 42 Lucas 11 : 2 - 4 Lucas 12 : 22 - 31 Lucas 12 : 6 - 8 Lucas 13 : 34 Lucas 13 : 6 - 9 Lucas 15 : 1 - 7 Lucas 15 : 11 - 32 Lucas 18 : 15 - 17 Lucas 18 : 18 - 27 Lucas 18 : 35 - 41 Lucas 19 : 2 - 6 Lucas 19 : 28 - 44 Lucas 2 : 14 Lucas 2 : 22 - 35 Lucas 2 : 29 - 32 Lucas 2 : 36 - 38 Lucas 2 : 40 - 52 Lucas 22 : 60 Lucas 23 : 27 - 28 Lucas 23 : 4 Lucas 24 : 13 - 35 Lucas 5 : 17 - 26 Lucas 5 : 2 - 11 Lucas 5 : 27 - 32 Lucas 6 : 46 - 49 Lucas 7 : 11 - 17 Lucas 7 : 31 - 32 Lucas 8 : 39 Lucas 9 : 12 - 17
MMaleachi 3 : 1 Maleachi 4 : 1 - 3 Maleachi 4 : 2 Marcus 1 : 16 - 20 Marcus 10 : 13 - 16 Marcus 11 : 1 - 10 Marcus 11 : 10 Marcus 14 : 1 - 9 Marcus 14 : 17 - 25 Marcus 14 : 72 Marcus 15 : 33 - 34 Marcus 16 Marcus 2 : 13 - 17 Marcus 3 : 8 - 10 Marcus 6 : 35 - 44 Maria Maria Magdalena Martha Materialisme Mattheus 1 : 18 - 25 Mattheus 1 : 23 Mattheus 1 : 28 Mattheus 11 : 28 - 30 Mattheus 11 : 5 Mattheus 14 : 13 - 21 Mattheus 16 : 13 - 20 Mattheus 16 : 19 Mattheus 18 : 1 - 11 Mattheus 18 : 20 Mattheus 19 : 13 - 15 Mattheus 19 : 16 - 26 Mattheus 2 : 1 - 11 Mattheus 21 : 1 - 11 Mattheus 21 : 12 - 16 Mattheus 21 : 14 Mattheus 21 : 15b - 16 Mattheus 21 : 9 Mattheus 22 : 1 - 14 Mattheus 22 : 37 Mattheus 22 : 9 - 14 Mattheus 23 : 37 Mattheus 24 : 29 - 31 Mattheus 25 : 1 - 13 Mattheus 25 : 31 - 46 Mattheus 26 : 75 Mattheus 27 : 22b Mattheus 27 : 45 - 46 Mattheus 28 : 1 - 10 Mattheus 28 : 18 - 20 Mattheus 3 : 1 - 12 Mattheus 3 : 13 - 17 Mattheus 4 : 1- 11 Mattheus 4 : 18 - 22 Mattheus 4 : 4 Mattheus 5 : 13 Mattheus 5 : 14 - 16 Mattheus 5 : 3 Mattheus 6 : 25 - 34 Mattheus 6 : 26 Mattheus 6 : 33 Mattheus 6 : 9 - 13 Mattheus 6 : 9, 10 Mattheus 7 : 24 - 27 Mattheus 7 : 7 Mattheus 7 : 7 - 11 Mattheus 9 : 9 - 13 Mefiboseth Melchisedek Melchizedek Mensenzoon Meriba Messias Micha Micha 5 : 3 Micha zondag Middelaar Christus Mirjam Missionaire dienst Moeiten Morgengebed Morgenrood Morgenster Mozes Mus
NNaam van God Naaman Naaste Naastenliefde Nain Natuur Navolging Nederig Nehemia Nehemia 8 : 11 Nehemia 8 : 18 Nieuw jaar Nieuw kerkgebouw Nieuw leven Nieuw schoolseizoen Nieuw seizoen Nieuwe aarde Nieuwe Adam Nieuwe Jeruzalem Nieuwe kerk Nieuwe mens Nieuwjaar Nijl Nineve Noach Numeri 6 : 22 - 27 Numeri 6 : 24 - 26
OOccultisme Oer Onderwijs Ongerust Ontferming Onveranderlijkheid van God Onweer Onze Vader, gebed Oordeel van God Oordeelsdag Oorlog Oorlogstijd Openbare geloofsbelijdenis Openbaring 1 : 18 Openbaring 10 : 6 Openbaring 12 : 11 Openbaring 12 : 5 Openbaring 15 : 3 Openbaring 15 : 7 Openbaring 17 : 3 - 6 Openbaring 19 : 1 - 6 Openbaring 19 : 6 Openbaring 19 : 6-10 Openbaring 19 : 9 Openbaring 2 : 4 Openbaring 20 : 11 - 21 : 4 Openbaring 21 Openbaring 21 : 1 - 8 Openbaring 21 : 21 Openbaring 21 : 5 Openbaring 21 : 5 - 11 Openbaring 21 : 5 - 8 Openbaring 22 : 1 Openbaring 22 : 1 - 5 Openbaring 22 : 17 Openbaring 22 : 5 Openbaring 22 : 7 Openbaring 4 Openbaring 4 : 11 Openbaring 4 : 6 - 10 Openbaring 4 : 8 Openbaring 4 : 8 - 10 Openbaring 4 : 8, 9 Openbaring 5 : 11 - 13 Openbaring 5 : 12 Openbaring 5 : 13 Openbaring 5 : 9 - 12 Openbaring 7 : 12 Openbaring 7 : 9 - 12 Openbaring 7 : 9 - 17 Opstanding Opstanding der doden Ouderdom Oudere Oudjaar Overheid Overlijden
PPaard Paasfeest Palmpasen Palmzondag Paradijs Pascha Pasen Petrus Pilatus Pinechas Pinehas Pinksteren Poort Pottenbakker Prediker Prediker 9 : 1 - 6 Prediking Priester, profeet en koning Profeteren Psalm 1 Psalm 1 : 1 - 3 Psalm 100 Psalm 100 : 4 Psalm 103 Psalm 103 : 1 Psalm 103 : 14 - 18 Psalm 104 Psalm 104 : 31 Psalm 104 : 33 Psalm 108 : 4 - 6 Psalm 113 : 3 Psalm 117 Psalm 118 : 22 Psalm 118 : 24 Psalm 118 : 28 - 29 Psalm 118 : 34, 35, 38, 46 Psalm 118 : 5 - 28 Psalm 118 : 8, 15, 16 Psalm 119 : 105 Psalm 119 : 11, 105 Psalm 119 : 89 - 112 Psalm 121 : 1, 2 Psalm 122 Psalm 123 : 1 - 2 Psalm 125 Psalm 125 : 1 - 2 Psalm 126 Psalm 126 : 3 Psalm 126 : 5, 6 Psalm 127 : 2 Psalm 128 Psalm 130 Psalm 133 Psalm 133 : 1 Psalm 133 : 2 - 3 Psalm 134 Psalm 134 : 1 - 2 Psalm 136 : 1 Psalm 137 Psalm 139 Psalm 139 : 1, 23 Psalm 139 : 23, 24 Psalm 146 Psalm 146 : 7, 8 Psalm 147 : 5, 11, 13, 19, 20 Psalm 148 : 13 Psalm 149 Psalm 149 : 2 - 3 Psalm 150 Psalm 17 : 8 Psalm 18 Psalm 18 : 2 - 4 Psalm 18 : 3, 32 Psalm 18 : 32 - 40 Psalm 18 : 33 - 36, 47 Psalm 18 :3, 22-25 Psalm 19 : 1 - 7 Psalm 19 : 15 Psalm 22 : 3 Psalm 22 : 4, 23 Psalm 23 Psalm 24 : 7 Psalm 25 : 1 - 10 Psalm 25 : 1 - 2 Psalm 27 : 1 Psalm 3 : 4 - 5 Psalm 33 : 15 Psalm 34 : 2 - 4 Psalm 36 : 8 Psalm 37 : 7 Psalm 42 : 1 - 2 Psalm 47 : 1 Psalm 48 : 2 Psalm 48 : 2 - 3 Psalm 50 : 23 Psalm 51 Psalm 51 : 12 - 14 Psalm 51 : 17 Psalm 51 : 9 Psalm 57 : 10 - 12 Psalm 57 : 2 Psalm 61 : 5 Psalm 62 Psalm 62 : 7 - 8 Psalm 63 : 4 - 5 Psalm 67 Psalm 68 : 20 Psalm 68 : 29 Psalm 8 Psalm 8 : 2, 4, 5 Psalm 8 : 3 Psalm 8 : 4 - 9 Psalm 84 : 1 - 5, 11 Psalm 84 : 2, 3 Psalm 9 : 2, 3 Psalm 91 Psalm 91 : 4 Psalm 92 : 2 - 5 Psalm 95 Psalm 95 : 6, 7 Psalm 96 : 1 - 4 Psalm 96 : 1 - 9 Psalm 97 : 1 - 6 Psalm 97 : 9 Psalm 98 : 1 - 4 Psalm 98 : 4 Psalm 98 : 8 Psalm 99 : 5 Psalmen
RRachab Rachel Rahab Rampen Rassendiscriminatie Rebekka Rechter God Rechterhand van God Rechtspraak Rechtvaardigheid van God Regenboog Rein hart Reukoffer Richteren 4 Richteren 9 : 7 - 20 Rijkdom Rijke jongeling Rivier Roddelen Rode zee Romeinen 10 : 8 Romeinen 11 : 36 Romeinen 12 : 4 - 5 Romeinen 14 : 11 Romeinen 16 : 20 Romeinen 3 : 10 - 12 Romeinen 5 : 5 Romeinen 6 : 1-6 Romeinen 8 Romeinen 8 : 16 Romeinen 8 : 22 Romeinen 8 : 28 - 39 Romeinen 8 : 31 - 39 Rots Rouw Rust Rustdag Ruth Ruth 2 : 12
SSabbath Salem Salomo Samenkomst Samuel Satan Saul Schapen Scheba Schelfzee Schenken Schepping Schepping van de mens Schuilen onder Gods vleugels Schuilplaats Schuldbelijdenis Schuldbesef Seba Sebaot Senioren Shaloom Silo Simon Simon Barjona Simsom Sinai Sint Maarten Sint Nicolaas Sinterklaas Sleutels van het koninkrijk Smalle weg Spreuken 18 : 10 Spreuken 8 - 9 Stefanus Stephanus Sterren Sterven Stille tijd Storm Straf voor zonde
TTabor Tarsis Thabor Thomas Tiberias Tien geboden Titus 3 : 4 - 7 Toekomst Tollenaar Toren van Babel Trinitatis Troon van God Troost, enige Trooster Trouw van God Trouwdienst Trouwerij Tweede Adam Twjfel
UUitdelen Uitspansel Uittocht Ur Uw koninkrijk kome
VVals getuigenis Varensgasten Veiligheid Verbond Verdriet Vergeven Vergeving Vergeving van de zonde Verhoring van gebed Verjaardag Verkondiging van het evangelie Verlangen naar God Verlosser Verlossing Verootmoediging Vertrouwen Vervolging Verzoeking Verzoening Via Dolorosa Vis Vleugels Gods Vloeken Voetwassing Vogel Voldoening Voleinding der wereld Vooruitzicht Voorzienigheid Votum Vrede Vredeoffer Vreugde Vriend Vrijheid Vruchten van de Geest
WWandelen met God Wedergeboorte Wederkomst Weelde Weg Weg des Levens Welkom Werken van de Geest Wet van God Wijnstok Wijsheid Wijzen uit het oosten Wil van God Wind Witte donderdag Wonderbare spijziging Woord van God Woordverkondiging
ZZacharia 3 : 3 - 5 Zacharia 4: 6 Zacharia 9 : 9 - 10 Zacharias Zacheus Zebaoth Zeelieden Zeelui Zefanja 3 : 14 - 17 Zefanja 3 : 17 Zegen Zendeling Zending Zendingsbevel Ziekte Zin van het leven Zondag Zondag, rustdag Zonde, oorsprong Zonde, straf Zonden bekennen Zonden belijden Zonden erkennen Zonden kennen Zonden toegeven Zonden vergeven Zondeval Zondvloed Zonlicht Zonsondergang Zonsopkomst Zoon des mensen Zorgen Zout der aarde Zuiver hart Zweren

© juichtaarde.nl 2001 - 2024