De adventstijd is inmiddels begonnen. Een tijd van verwachten en toeleven naar het kerstfeest, de komst van Jezus. Maar het is ook uitkijken naar de wederkomst.

Er zijn veel liederen en een aantal psalmen die tijdens advent gezongen kunnen worden. Kijk voor ideeën op de thema pagina Advent. Of zoek zelf met Trefwoorden, zoals advent of wederkomst.

Na een tijdje uit de lucht te zijn geweest, is juichtaarde.nl weer terug. Met een nieuw uiterlijk en iets andere opzet. Vooral aan de achterkant van de website is het nodige gewijzigd, maar daar zal de bezoeker niets van merken.

Een geheel nieuw onderdeel zijn de achtergrondafbeeldingen die te gebruiken zijn bij het projecteren van de liederen in de kerk met behulp van een beamer en een (powerpoint) presentatie.

Nog lang niet alles staat er op, maar dat zal in de loop der tijd worden toegevoegd.

© juichtaarde.nl 2001 - 2019