Berthold Hutten heeft door de jaren heen (voornamelijk voor begeleiding in de kerk) psalmen op akkoorden gezet, zogenaamde leadsheets. Ook zitten er soms tegenstemmen en intro’s bij. Deze zijn te gebruiken voor piano (of keyboard).

Hij heeft een website gemaakt waar hij deze bladmuziek deelt. De site is te vinden via https://www.bsoft.nl/psalms.

1540 - Souterliedekens

Het Nederlandse taalgebied beschikte al vanaf 1540 over een volledig berijmd Nederlands psalter, de zogenaamde souterliedekens naar overlevering vervaardigd door de Utrechtse edelman Willem van Zuylen van Nieveld (overleden in 1543). De souterliedekens maken gebruik van een grote verscheidenheid aan populaire eigentijdse liedmelodieën, in alle uitgaven genoteerd zoals rond die tijd gangbaar, niet speciaal bewerkt en/of aangepast aan de toepassing als psalmmelodie). Het zijn dus liedpsalmen of psalmliederen, in karakter niet anders dan andere geestelijke liederen.

Marius vroeg het volgende met betrekking tot Psalm 115:

Kunt u mij uitleggen hoe het komt dat ik in de melodie van psalm 115, de tweede regel, verschillende uitvoering van ritme in psalmboeken tegenkom.

Er wordt vaak gezegd dat Jezus, de Christus, niet in de psalmen voorkomt. En dat wordt als een gemis gezien.

Maar het klopt niet.

Het opschrift hierboven zal enige verwondering opwekken, vooral bij Christenen die zich Bijbelvast en/of Schriftgetrouw noemen. Toch kan ik hen geruststellen, hier is geen sprake van nieuwlichterij of oude ketterij, we hebben hier te maken met een apocrief geschrift.

Een bezoekster wees mij op psalm 151. Nu weten de meeste mensen wel dat er 150 psalmen zijn, maar het schijnt dat in oude kerkboeken het volgende lied als psalm 151 stond.

Er zijn psalmen die gezongen kunnen worden op andere melodieën. Hieronder volgen er een aantal, maar wie weet er nog meer? Laat juichtaarde.nl het weten!

'Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om; ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer. Ik was mijn handen in onschuld...', aldus vers 4-6A van Psalm 26 (NBG-vertaling). Psalm 26 valt evenals Psalm 7, 17, 18 en 44 op doordat er mensen aan het woord komen die Gods aandacht vestigen op hun eigen goede gedrag. Vooral in de eerste helft van de vorige eeuw vonden sommige auteurs deze mentaliteit getuigen van 'eigengerechtigheid' en 'zwak zondebesef', juist ook omdat de beschrijving van het eigen goede gedrag in tegenspraak is met wat in het Nieuwe Testament van gelovigen gevraagd wordt.

Waarom worden in orthodox gereformeerde kerken de psalmen isometrisch (niet ritmisch) gezongen?

Met mijn bijbelstudie groep hebben we het boekje 'Psalm zoekt jou' behandeld, geschreven door Rien van den Berg, initiator van het 'Psalmen voor nu' project. In het boekje wordt uitgelegd wat er bij komt kijken om de psalmen uit de bijbel te vertalen in zingbare liederen. Dan blijkt al gauw dat Hebreeuwse poëzie anders is dan Nederlandse poëzie.

© juichtaarde.nl 2001 - 2024