Er zijn psalmen die gezongen kunnen worden op andere melodieën. Hieronder volgen er een aantal, maar wie weet er nog meer? Laat juichtaarde.nl het weten!

psalm 7 psalm 46
psalm 59
psalm 24
(psalm 62, 95 en 111 hebben dezelfde melodie)
psalm 113
psalm 18 psalm 45
psalm 32 Psalm 32 vers 6 (berijming van 1773) kan gezongen worden op de wijs van psalm 8
psalm 37 Ik bouw op U (o.a. Opwekking 124)
Er kan voor gekozen worden de laatste 2 regels te herhalen of die herhaling weg te laten.
psalm 45 psalm 18
psalm 46 psalm 7
psalm 59
psalm 59 psalm 7
psalm 46
psalm 61 psalm 38
psalm 62 zie psalm 24
psalm 66
(psalm 98 en 118 hebben dezelfde melodie)
Daar is uit 's werelds duist're wolken (o.a. Gezang 26 Liedboek voor de kerken). Dit is vooral aardig bij psalm 98 'Zingt zingt een nieuw gezang de Here'. Cor Jansen bedankt voor de tip!
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (Gezang 118 Liedboek voor de kerken)
Heb dank, o God van alle leven (Gezang 330 Liedboek voor de kerken)
psalm 80 psalm 94, psalm 105
psalm 93 Psalm 93 kan heel goed gezongen worden op de melodie van "Abide with me" (Eventide). De eerste keer dat een organist (Dr. Guurt van der Tas) dat probeerde in de Geref. Kerk Sunnyside Pretoria RSA in 1966 of 67 werd dat als heiligschennis beschouwd. Met dank aan Jacob de Raadt.
psalm 94 psalm 80, psalm 105 (de wijs van psalm 94 is moeilijk)
psalm 95 zie psalm 24
psalm 98 zie psalm 66
Psalm 100
(Psalm 131 en 142 hebben dezelfde melodie)
Avondzang (Gezang 12 toegevoegd aan de psalmberijming van 1773)
Daar juicht een toon daar klinkt een stem (o.a. E&R 100)
De trouw en goedheid van de Heer (Gezang 375 Liedboek voor de kerken)
Dit is de dag die God ons schenkt
O,Schepper Geest woon in uw kerk
psalm 134
Liedboek gezangen 281, 380, 387
psalm 105 psalm 80, psalm 94
psalm 111 zie psalm 24
psalm 113 psalm 24
psalm 116 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
psalm 117 Liedboek gezang 467
psalm 127
psalm 118 zie psalm 66
psalm 119 Zoals een arm, vertroostend om mij heen (Gereformeerd Kerkboek Gezang 153)
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon (Gereformeerd Kerkboek Gezang 173)
Zo vriendelijk en veilig als het licht (Gereformeerd Kerkboek Gezang 174)
Liedboek gezang 487
psalm 127 Liedboek gezang 467
psalm 117
psalm 128 Liedboek gezang 20, 115, 427, 301
psalm 130
psalm 129

Liedboek gezang 106
Laatste vers van psalm 2 (berijming 1773)

psalm 130 Wilhelmus
Het is heel mooi om psalm 130 vs 1-2 op de gewone melodie te doen en dan aansluitend vers 3-4 op melodie van Liedboek gezang 20
psalm 128
psalm 131 zie psalm 100
psalm 134 Avondzang (Gezang 12 toegevoegd aan de psalmberijming van 1773)
Daar juicht een toon daar klinkt een stem (o.a. E&R 100)
De trouw en goedheid van de Heer (Gezang 375 Liedboek voor de kerken)
Dit is de dag die God ons schenkt
O,Schepper Geest woon in uw kerk
psalm 100
psalm 135 Vaste rots van mijn behoud, bij de rustige verzen (o.a. E&R 172)
psalm 136 Psalm 136 kan op de melodie van 'Hoor de eng'len zingen d'eer' worden gezongen. 2 versen van psalm 136 kunnen dan achter elkaar in 1 keer gezongen worden, met herhaling van de laatste 2 regels van het '2e' vers.
psalm 141 Liedboek gezang 25
psalm 142 zie psalm 100
psalm 146 Prijs de Heer met blijde galmen (o.a. Gezang 446 Johan de Heer). Tijdens de oorlogsjaren (1940-1945) werd psalm 146 gezongen op de melodie van Johan de Heer gezang 446. De bezetters hadden dan niet in de gaten dat het hier een geestelijk lied betrof en het klonk bovendien nogal marsachtig.

Zie ook het artikel Liederen op andere melodieën.

© juichtaarde.nl 2001 - 2024