Er zijn liederen die gezongen kunnen worden op andere melodieën. Hieronder volgt er een aantal, maar wie weet er nog meer? Laat juichtaarde.nl het weten!

Ere zij aan God de vader (o.a Gezang 255 Liedboek voor de kerken) Eens, als de bazuinen klinken (o.a. Gezang 300 Liedboek voor de kerken)
Samen in de naam van Jezus (o.a. Opwekking 167) Wat de toekomst brengen moge (o.a. Gezang 293 Liedboek voor de kerken)
Samen in de naam van Jezus (o.a. Opwekking 167) Vreugde vreugde louter vreugde (Joh. de Heer 287)
Liefde was het (Joh. de Heer 548) Wat de toekomst brenge moge (Joh.de Heer 880)
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon (Gereformeerd Kerkboek Gezang 173) Zie liederen bij psalm 119, Nolly van Weverwijk wijst erop dat het op de wijs van 174 beter zingt en komt het gedicht van 173 beter tot zijn recht dan op de melodie van ps 119.

 Zie ook het artikel Psalmen op andere melodieën.

© juichtaarde.nl 2001 - 2024