Er wordt vaak gezegd dat Jezus, de Christus, niet in de psalmen voorkomt. En dat wordt als een gemis gezien.

Maar het klopt niet.

Petrus toont aan, in zijn pinksterpreek door de psalmen 16 en 110 te citeren, dat David heeft geprofeteerd over Christus. Zie Handelingen 2 : 25 - 36.
Andere voorbeelden zijn psalm 2, 31 en 118.

Het is verder opvallend dat van de 283 keer dat in het Nieuwe Testament het Oude testament wordt aangehaald, het 116 keer uit de psalmen is.

© juichtaarde.nl 2001 - 2024