Bekende psalmen en liederen om op biddag te zingen zijn: 

De zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wordt ook wel 'Wezenzondag' genoemd. Wezen omdat Jezus naar de Hemel was opgevaren en de Heilige Geest nog uitgestort ging worden. Lees Johannes 14:

16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Op deze pagina staan ideeën voor psalmen en liederen om te zingen tijdens de huwelijksbevestiging / inzegening / trouwdienst.

Psalmen

Zijn er psalmen die over liefde / huwelijk gaan? Over de liefde en trouw van God gaan heel veel psalmen, maar over de liefde tussen een man en een vrouw niet. Een psalm die vroeger meer dan tegenwoordig in de kerkdienst wordt gezongen is Psalm 128. In deze psalm gaat het ook over de kinderzegen en dat kan soms moeilijk liggen in families of situaties.

Advent kent een dubbel karakter. Enerzijds is het een voorbereidingsperiode op het kerstfeest om de geboorte van Jezus te herdenken en te vieren. Anderzijds is het een uitkijken naar de wederkomst van Christus.

Advent is een periode die niet elke jaar evenlang is. Advent begint op de zondag tussen 27 november en 3 december, zodat er altijd vier zondagen in de periode zitten voor het kerstfeest op 25 december.

© juichtaarde.nl 2001 - 2024