Op het kerstfeest wordt de geboorte van Jezus gevierd. Veel liederen zijn er geschreven over de verhalen rond de geboorte van Jezus: van de herders tot de wijzen uit het oosten.

Het kerstfeest is altijd op 25 en 26 december. Tegenwoordig zijn er ook veel vieringen op kerstavond, dat is 24 december.

Bekende psalmen en liederen om op dankdag te zingen zijn:

Bekende liederen om op Goede Vrijdag te zingen:

 • O hoofd vol bloed en wonden ({lied 1785 Liedboek 183})
 • Jezus, leven van mijn leven ({lied 0277 Liederen voor de Gemeentezang 202})
 • Mijn Verlosser hangt aan 't kruis ({lied 0288 Liedboek 189})
 • Hij kwam bij ons, heel gewoon ({lied 0099 Evangelische Liedbundel 118})
 • In het kruis zal 'k eeuwig roemen ({lied 0100 E&R bundel 95})

Bekende liederen om met Hemelvaart te zingen zijn:

 • Wij knielen voor uw zetel neer (o.a. {lied 0432 Liedboek 231})
 • Kroon Hem met gouden kroon(o.a. {lied 0159 Opwekkingsbundel 366})
 • Majesteit, koning in eeuwigheid (o.a. {lied 0162 Evangelische liedbundel 143})
 • Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam (o.a. {lied 0002 E&R bundel 53})
 • Gouden harpen ruizen ({lied 0780 Liederen voor de gemeentezang 227})
 • Op een lichte wolkenwagen ({lied 0781 Liederen voor de gemeentezang 228})
 • Toen Jezus t´rug ging naar de hemel (Opwekking voor kinderen 106)

Bekende liederen om op het pinksterfeest te zingen zijn:

Liederen om bij overlijden of een begrafenis te zingen zijn:

Bekende liederen om op oudjaar te zingen zijn:

Bekende psalmen en liederen om op biddag te zingen zijn: 

De zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wordt ook wel 'Wezenzondag' genoemd. Wezen omdat Jezus naar de Hemel was opgevaren en de Heilige Geest nog uitgestort ging worden. Lees Johannes 14:

16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Op deze pagina staan ideeën voor psalmen en liederen om te zingen tijdens de huwelijksbevestiging / inzegening / trouwdienst.

Psalmen

Zijn er psalmen die over liefde / huwelijk gaan? Over de liefde en trouw van God gaan heel veel psalmen, maar over de liefde tussen een man en een vrouw niet. Een psalm die vroeger meer dan tegenwoordig in de kerkdienst wordt gezongen is Psalm 128. In deze psalm gaat het ook over de kinderzegen en dat kan soms moeilijk liggen in families of situaties.

© juichtaarde.nl 2001 - 2020