De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt Eeuwigheidszondag genoemd. Een week later begint de Adventstijd, het begin van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook wel voleindingszondag of de oudejaarsdag van de kerk genoemd. Op dezelfde dag viert de Rooms-katholieke kerk het Feest van Christus Koning. Op Eeuwigheidszondag en op het Feest van Christus wordt beleden dat het leven niet eindig is, maar eeuwig, dat de dood is overwonnen door Christus.

Tijdens de kerkdienst op Eeuwigheidszondag worden de overleden gemeenteleden herdacht.

De dag voor Goede Vrijdag wordt Witte Donderdag genoemd. Op deze dag wordt het laatste avondmaal herdacht van Jezus met zijn volgelingen. In de nacht die er op volgt zal Jezus worden gevangen genomen.

Het laatste avondmaal - Leonardi da Vinci

In veel protestantse kerken wordt op Witte Donderdag het avondmaal gehouden en in katholieke kerken de eucharistie.

Op het paasfeest wordt gevierd dat Jezus uit de dood is opgestaan.

De datum van pasen is elk jaar anders. De berekening is best lastig, maar de vuistregel is: eerste paasdag is de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart.

Op het kerstfeest wordt de geboorte van Jezus gevierd. Veel liederen zijn er geschreven over de verhalen rond de geboorte van Jezus: van de herders tot de wijzen uit het oosten.

Het kerstfeest is altijd op 25 en 26 december. Tegenwoordig zijn er ook veel vieringen op kerstavond, dat is 24 december.

Bekende psalmen en liederen om op dankdag te zingen zijn:

Op Goede Vrijdag wordt de kruisiging en de dood van Jezus herdacht.

Goede Vrijdag is de vrijdag voor paaszondag.

Bekende liederen om op Goede Vrijdag te zingen:

Bekende liederen om met Hemelvaart te zingen zijn:

Bekende liederen om op het pinksterfeest te zingen zijn:

Liederen om bij overlijden of een begrafenis te zingen zijn:

Bekende liederen om op oudjaar te zingen zijn:

© juichtaarde.nl 2001 - 2024