Bekende psalmen en liederen om op dankdag te zingen zijn:Voor meer informatie over Bid- en Dankdag zie Wikipedia.

 


Het land bezoekt U met uw zegen
en schenkt het overvloed.
U drenkt het met een milde regen,
die 't zaad ontkiemen doet.
Uw beek, vol water, vult de voren,
U laaft het akkerland.
Zo rust uw zegen op het koren,
de gave van uw hand.
Psalm 65 : 4, Gereformeerd Kerkboek

© juichtaarde.nl 2001 - 2024