Bekende liederen om op Goede Vrijdag te zingen:

  • O hoofd vol bloed en wonden ({lied 1785 Liedboek 183})
  • Jezus, leven van mijn leven ({lied 0277 Liederen voor de Gemeentezang 202})
  • Mijn Verlosser hangt aan 't kruis ({lied 0288 Liedboek 189})
  • Hij kwam bij ons, heel gewoon ({lied 0099 Evangelische Liedbundel 118})
  • In het kruis zal 'k eeuwig roemen ({lied 0100 E&R bundel 95})

 

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten,
verre zijnde van mijn verlossing,
bij de woorden van mijn jammerklacht?
Psalm 22 : 2

 

© juichtaarde.nl 2001 - 2020