Op Goede Vrijdag wordt de kruisiging en de dood van Jezus herdacht.

Goede Vrijdag is de vrijdag voor paaszondag.

Bekende liederen om op Goede Vrijdag te zingen:

 

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten,
verre zijnde van mijn verlossing,
bij de woorden van mijn jammerklacht?
Psalm 22 : 2

 

© juichtaarde.nl 2001 - 2024