Op deze pagina staan ideeën voor psalmen en liederen om te zingen tijdens de huwelijksbevestiging / inzegening / trouwdienst.

Psalmen

Zijn er psalmen die over liefde / huwelijk gaan? Over de liefde en trouw van God gaan heel veel psalmen, maar over de liefde tussen een man en een vrouw niet. Een psalm die vroeger meer dan tegenwoordig in de kerkdienst wordt gezongen is Psalm 128. In deze psalm gaat het ook over de kinderzegen en dat kan soms moeilijk liggen in families of situaties.

'Echte' huwelijksliederen

 - God heeft Adam diep doen slapen - Evangelische liedbundel 165
 - Ik wil jou van harte dienen - Opwekkingsbundel 378
 - Als God ons huis zijn gunst onthoudt - Liedboek gezang 368
 - God die in het begin - Liedboek gezang 369
 - Lof zij de Heer, Hij noemt bij name - Gereformeerd Kerkboek gezang 129
 - Toen God de wereld gemaakt had - Gereformeerd Kerkboek gezang 130

Zegen

Na de zegen kan het volgende gezongen worden:
 - Psalm 134
 - Wij bidden u Gods zegen toe - Liedboek gezang 367
 - Zegen ons Algoede - lIedboek 456

Over liefde

 - Als je geen liefde hebt voor elkaar - Alles wordt nieuw deel 3, lied 19
 - Liefde is blij zijn, Alles wordt nieuw deel 4, lied 26
 - Liefde, eenmaal uitgesproken - Tussentijds 48

Lofprijzing

Op een trouwdag is er natuurlijk alle reden om God groot te maken. Hieronder een aantal ideeën:

 - Psalm 103
 - Psalm 121
 - Beveel gerust uw wegen - Liedboek gezang 427
 - Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere - Liedboek gezang 434
 - Grote God, wij loven U - Liedboek gezang 444
 - O grote God die liefde zijt - Liedboek gezang 481
 - Wees blij te allen tijden - Schriftberijmingen 23
 - ‘k Stel mijn vertrouwen - Evangelische liedbundel 188
 - U maakt ons een - Opwekkingsbundel 194
 - Ik hef mijn ogen op naar de bergen - Opwekkingsbundel 640
 - Samen in de naam van Jezus - Opwekkingsbundel 167
 - God wijst mij een weg - Opwekkingsbundel 429
 - Ik aanbid U - Opwekkingsbundel 481
 - Groot is de Heer - Opwekkingsbundel 267

Voor nog meer liederen per onderwerp kunt u kijken bij de Trefwoorden. Bijvoorbeeld het trefwoord 'Trouwerij'.

 Als u nog een lied weet over dit thema en mist op deze pagina, schroom niet om dat te melden!

© juichtaarde.nl 2001 - 2023