Hieronder een aantal uitspraken over het zingen van psalmen.

Augustinus

"Zingen is twee keer bidden"

Johannes van 't Kruis (een Middeleeuwse mysticus)

"Psalmen worden wel eens vergeleken met een vuur. Als dan de mens het hout is en men gaat een Psalm lezen vormt het vuur het hout om tot vuur."

Maarten Luther

Over de psalmen: "Een Bijbel in het klein" en "Een kort begrip van de beide testamenten"

"God heeft ons hart en ons gemoed verheugd door zijn lieve Zoon, voor ons gegeven tot verlossing van zonden, dood en duivel.
Al wie met ernst in dit evangelie gelooft, die moet met blijdschap ervan zingen en spreken, opdat ook anderen zullen horen en erbij komen."

"Een slecht gemoed kan niet bestaan, als vrienden psalmen zingen gaan."

"In de psalmen zien we al Gods heiligen in het hart."

Johannes Calvijn

"Het psalmboek is een anatomie van alle delen van de ziel."

Klaas Schilder

"Een gemeente die zich zelf respecteert moet niet volstaan met het verlangen, dat er wordt gepreekt 'naar de mening van de Heilige Geest',
ze moet ook zelf zo willen zingen"
Als u nog een mooi citaat weet over psalmen, kunt u het mailen aan juichtaarde.nl.

© juichtaarde.nl 2001 - 2023