Bundel Alles wordt nieuw 1

De Bijbelverhalen en –versjes die Hanna Lam schreef waren aanvankelijk voor haar eigen kinderen bestemd. Via haar man, docent aan pedagogische academie De Klokkenberg in Nijmegen, ontstond het contact met diens collega Wim ter Burg, muziekdocent en componist. Ter Burg voorzag de verzen van aansprekende melodieën en gebruikte de Bijbelliederen aanvankelijk vooral voor zijn kinderkoren.
De liederen onderscheidden zich van de Christelijke kinderliederen in die tijd, waarmee vooral geloofskennis, dogma’s en ethisch inzicht werd overgedragen. De liederen voorzagen in een grote behoefte omdat ze dicht bij de Bijbeltekst bleven, geen evangeliserende boodschap bevatten, makkelijk in het gehoor lagen en goed (mee)zingbaar waren.

© juichtaarde.nl 2001 - 2024