Hieronder een tabel met de liederen uit het Gereformeerde Kerkboek (editoie 2016). Bij elk gezang staat vermeld met welk instrument het beste begeleid kan worden.

De liederen met een O komen het best tot zijn recht als er wordt begeleid op het orgel.
De liederen met een P komen het best tot zijn recht als er wordt begeleid op de piano.
De liederen met een P + O komen het best tot zijn recht als er wordt begeleid op piano en orgel.

 

1

P

41

P + O

81

O

121

O

161

P

2

O

42

P + O

82

O

122

O

162

O

3

P

43

P

83

O

123

O

163

O

4

O

44

O

84

O

124

P + O

164

P + O

5

P

45

O

85

O

125

O

165

P + O

6

O

46

O

86

O

126

O

166

O

7

P + O

47

O

87

P + O

127

O

167

P + O

8

P

48

O

88

P + O

128

P + O

168

P

9

O

49

P + O

89

O

129

O

169

O

10

P

50

O

90

O

130

P + O

170

O

11

O

51

O

91

O

131

O

171

P + O

12

P

52

O

92

O

132

P + O

172

O

13

P

53

O

93

O

133

O

173

O

14

O

54

O

94

O

134

O

174

O

15

O

55

O

95

O

135

O

175a

O

16

P + O

56

P + O

96

O

136

O

175b

O

17

P

57

O

97

P + O

137

O

175c

O

18

P

58

P + O

98

O

138

O

175d

O

19

O

59

P

99

O

139

O

175e

O

20

P

60

P + O

100

O

140

O

176a

O

21

P

61

O

101

O

141

O

176b

O

22

O

62

O

102

O

142

O

177

O

23

O

63

P

103

O

143

O

178

O

24

P

64

O

104

O

144

O

179a

O

25

O

65

O

105

O

145

O

179b

O

26

P

66

O

106

O

146

P + O

180a

O

27

P

67

O

107

O

147

P + O

180b

O

28

O

68

O

108

O

148

P + O

181a

P + O

29

O

69

O

109

O

149

P + O

181b

O

30

O

70

O

110

O

150

O

181c

O

31

O

71

P + O

111

P + O

151

O

181d

O

32

O

72

O

112

P + O

152

O

182a

O

33

O

73

O

113

O

153

O

182b

O

34

P

74

O

114

O

154

O

182c

O

35

O

75

P + O

115

O

155

O

182d

O

36

O

76

P

116

O

156

O

182e

O

37

O

77

P + O

117

O

157

O

 

 

38

P + O

78

O

118

O

158

P

 

 

39

P

79

O

119

O

159

O

 

 

40

O

80

O

120

O

160

P + O

 

 

© juichtaarde.nl 2001 - 2024