Een bezoekster vraagt uit welke bundel het volgende lied komt. Het eerste couplet is heel bekend en staat als zelfstandig lied (1 couplet dus!) in o.a. de Opwekkingsbundel en de E&R-bundel.

Wie kent deze vier coupletten en weet er meer over te vertellen?

 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

Toch ben ik bang, ik zie Zijn liefde niet.
‘k Trek me terug, verstomd in mijn verdriet.
Weer helpt Hij mij en geeft me nieuwe stem,
‘k Heb Hem zo lief en weet: ik ben een kind van Hem.

Hij sterkt mijn hart en houd me bij de hand,
hoort mijn gebed, kent ook mijn zwakke kant.
Geeft me zijn licht, een nieuwe blijde dag.
Zodat ik uitgerust weer uit Hem leven mag.

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
‘k Heb Hem zo lief, Zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en weet Hij is mij steeds nabij.

Josina mailde nog een couplet:

'k Leef in een wereld vol verdriet en pijn
waar mensen haters en vernielers zijn.
Heer houd me vast de wereld maakt me bang,
'k wil bij u liefde zoeken heel mijn leven lang.

Evelien van der Moolen kent bovenstaande coupletten niet maar nóg wel een andere (waarschijnlijk van een kinderkoor):

Eén ding is zeker, Hij behoort ook mij
en dat geloof dat maakt mij altijd blij,
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij,
'k zie naar Hem op en ik weet; Hij is mij steeds nabij.

Evelien vindt wel dat de eerste zin raar klinkt, want ik behoor Hèm toe. Jan van Dijk mailt dat Evelien gelijk heeft en dat hij dit coupletje met zijn klas als volgt zingt:

Eén ding is zeker, Hij houdt ook van mij
en dat geloof dat maakt mij altijd blij. Enz.

Magda Reinders schrijft dat zij de eerste regel van dit couplet altijd als volgt zong:

Eén ding is zeker, Hij hoort ook naar mij.

Het lied staat ook in de Timotheusbundel (nummer 78), maar Timotheus is ook van Opwekking. Daar is het arrangement van A.de Vogel.
In ´Ook uit de mond der kinderen´ is het nummer 95 en is de bewerking van T.J. van Driel.
Bij ´Youth for Christ´ is het nummer 131 en is het arrangement van Dingeman Coumou.

In alle bundels is de componist Tineke van Pagée.

Jan van der Leck mailt dat het ook in de bundel 'Geroepen om te Zingen' staat, namelijk lied 187. In deze bundel staat ook slechts één couplet.

© juichtaarde.nl 2001 - 2023