Kom Schepper, God, o Heilge Geest

dichter:
Maarten Luther
componist:
vroegmiddeleeuws

Bundels

Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk gezang 670
Liedboek voor de kerken gezang 239

Trefwoorden

Galaten 5 : 22 Heilige Geest Pinksteren Trooster

© juichtaarde.nl 2001 - 2024