Lied 925 - Neem, Heer, mijn beide handen

Terug naar overzicht
info

Auteur

Componist

Melodie

midi bestand
tekst

Neem, Heer, mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan d'eeuw'ge stranden
De ruste vind.
Te zwaar valt m'elke schrede,
Als 'k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
Daar waar Gij gaat.

O, doe genaad' ervaren
Aan 't bevend hart,
En breng het tot bedaren
Bij vreugd en smart.
Laat m'aan Uw voeten rusten,
Mij, hulp'loos kind,
Vertrouwen en berusten,
Voor d'uitkomst blind.

En blijft m'ook soms verborgen
Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
Ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan d'eeuw'ge stranden
De ruste vind.

Bladmuziek

categorie:
arrangeur:

Koormuziek
G. Olsder
partituur  midi

Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met dit lied te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken
Liedboek 444