Lied 164 - Wij ploegen en wij zaaien

Terug naar overzicht
info

Auteur

Matthias Claudius

Componist

Melodie

midi bestand

Originele titel

Wir plugen und wir streuen
tekst

Wij ploegen en wij zaaien
bewerken trouw het land
Doch of wij zullen maaien
dat staat in 's Heren hand
Hij heeft het al geschapen
't Is door Zijn hand gegaan
Hij doet, terwijl wij slapen
Ontkiemen 't dorre graan

Refrein:
elke goede gave daalt van de hemel neer
De dank komt toe aan God de Heer
Geeft Hem alleen de eer!

Bladmuziek
Van dit lied zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met dit lied te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek