Overlijden

Liederen om bij overlijden of een begrafenis te zingen zijn:

 

Luther verwees bij het overlijden van een kind naar Psalm 103 : 13 - 18 (onberijmd). Een bezoeker van juichtaarde.nl wees op Psalm 17:8 (berijming van 1773).


De mensen van voorbij zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek