Kerstfeest

Bekende liederen om op het kerstfeest te zingen zijn:

 

Klik hier voor nog meer bekende kerstliederen. 

Op de website silentnight.web.za staat 'Stille nacht' in vele talen. Dat het lied door een ongelukje is ontstaan, leest u hier.

 

 


 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij zal rusten op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk.
Jesaja 9:5-6

© juichtaarde.nl

Hij is Heer, geef Hem eer,
heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven voor de glorie van uw naam
(Opwekkingsbundel 586)