Kerstfeest

Bekende liederen om op het kerstfeest te zingen zijn:

 

Klik hier voor nog meer bekende kerstliederen. 

Op de website silentnight.web.za staat 'Stille nacht' in vele talen. Dat het lied door een ongelukje is ontstaan, leest u hier.

 

 


 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij zal rusten op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk.
Jesaja 9:5-6

© juichtaarde.nl

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
psalm 66, berijming Liedboek