Paasfeest

Bekende liederen om op het paasfeest te zingen zijn:

 


U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Vol van licht en luister daalt de engel af
en verbreekt de kluister van 't verwonnen graf.
Melodie: G.F. Händel (1685-1759)
Tekst: E.L. Budry (1854-1932)
Vertaling: L. Strengholt (1930)

© juichtaarde.nl

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
psalm 66, berijming Liedboek