Hervormingsdag

hervormingsdagBekende liederen om op Hervormingsdag (31 oktober) te zingen zijn:

 

Hieronder websites met nog meer informatie over Hervormingsdag en Luther:

 

 


 

De ware schat der Kerk is
het heilig Evangelie van de glorie en de genade Gods.

Stelling 62 van Maarten Luther gespijkerd op de deur van de kerk te Wittenberg op 31 oktober 1517

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek