Hervormingsdag

hervormingsdagBekende liederen om op Hervormingsdag (31 oktober) te zingen zijn:

 

Hieronder websites met nog meer informatie over Hervormingsdag en Luther:

 

 


 

De ware schat der Kerk is
het heilig Evangelie van de glorie en de genade Gods.

Stelling 62 van Maarten Luther gespijkerd op de deur van de kerk te Wittenberg op 31 oktober 1517

© juichtaarde.nl

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken
Liedboek 444