Pinksteren

Bekende liederen om op het pinksterfeest te zingen zijn:

 


 

Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft,
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren;
uw ouden zullen dromen dromen;
uw jongelingen zullen gezichten zien.
Joel 2 : 28

© juichtaarde.nl

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken
Liedboek 444