Dankdag voor gewas en arbeid

Bekende psalmen en liederen om op dankdag te zingen zijn:Voor meer informatie over Bid- en Dankdag zie Wikipedia.

 


Het land bezoekt U met uw zegen
en schenkt het overvloed.
U drenkt het met een milde regen,
die 't zaad ontkiemen doet.
Uw beek, vol water, vult de voren,
U laaft het akkerland.
Zo rust uw zegen op het koren,
de gave van uw hand.
Psalm 65 : 4, Gereformeerd Kerkboek

© juichtaarde.nl

Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
psalm 98, berijming 1773