Biddag voor gewas en arbeid

Bekende psalmen en liederen om op biddag te zingen zijn: 


Voor meer informatie over Bid- en Dankdag zie Wikipedia.

 


Wij ploegen en wij zaaien
bewerken trouw het land
Doch of wij zullen maaien
dat staat in 's Heren hand
Hij heeft het al geschapen
't Is door Zijn hand gegaan
Hij doet, terwijl wij slapen
Ontkiemen 't dorre graan

Lied 164, Evangelische liedbundel

© juichtaarde.nl

Laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis waar Hij ons redding bracht
tekst & muziek: Tommy Walker (o.a. Opwekkingsbundel 557)