Veel liederen zijn gemaakt voor speciale gelegenheden. Daarvoor zijn dan ook op juichtaarde.nl speciale pagina's gemaakt. Hiernaast staan de feestdagen of andere gebeurtenissen van de komende tijd.
04-06-2017Pinksteren

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)