Lied 331 - God 't is donker en U bent zo ver

Terug naar overzicht
info

Auteur

Componist

tekst

1
God 't is donker en U bent zo ver,
't is alsof de zon nooit meer zal schijnen,
ziet U niet mijn eenzaamheid, angst, pijn en mijn verlorenheid.
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen als U mij niet begrijpt.
Waar moet ik heen.
Refrein:
Niets kan mij meer van U scheiden,
machten, krachten, lijden of nood.
Heden, toekomst, lengte, diepte, honger, armoe of de dood.
2
God 't is donker, nergens zie ik licht,
'k ben alleen en zonder idealen,
als U dan mijn Vader bent, waarom hebt U zich dan afgewend.
God ik schreeuw het uit waar moet ik heen, als U mij niet meer hoort.
Waar moet ik heen.
3
God, ik weet het wel, 'k ben nooit alleen,
u regeert, bij U ben'k veilig,
Heer vergeeft toch mijn opstandigheid, laat mij leven in Uw zonneschijn.
God ik dank U wel, U hebt mijn leven in Uw sterke hand.
Ik zing het uit:

Bladmuziek
Van dit lied zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met dit lied te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)