Lied 59 - Juicht de Here

Terug naar overzicht
info

Auteur

Componist

Melodie

midi bestand
tekst

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde.

Komt voor zijn aangezicht met gejubel.
Erkent, dat de Here God is.

Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe,
zijn volk, de schapen die Hij weidt.

Gaat met een loflied zijn poorten binnen,
zijn voorhoven met een lofgezang.

Looft Hem, prijst zijn naam,
want de Here is goed,
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid,

en zijn trouw tot in verre geslachten.
Hallelujah, hallelujah.

Bladmuziek
Van dit lied zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met dit lied te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Laat heel de wereld nu staan vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
tekst & muziek: Graham Kendrick (o.a. E&R bundel 393)