Lied 128 - Ere zij aan God de Vader

Terug naar overzicht
info

Auteur

Henry Smart (1813-1879)

Componist

Henry Smart (1813-1879)

Melodie

midi bestand

Originele titel

Glory be to God the Father
tekst

1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in zijn troon!
2
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.
3
Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!
4
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Bladmuziek

categorie:
arrangeur:

Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes instrument  

opmerking:

Refrein

categorie:
arrangeur:

Koormuziek
G. Olsder
partituur  midi

opmerking:

Voor gemengd koor met samenzang.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met dit lied te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Juicht, o volken, juicht, handklapt,
en betuigt onzen God uw vreugd
psalm 47, berijming 1773