Lied 457 - Staand' op de beloften

Terug naar overzicht
info

Auteur

Russell Carter (vertaling M.A. Alt)

Componist

Russell Carter

Melodie

midi bestand

Originele titel

Standing on the promises
tekst

Staand’ op de beloften van mijn Heer en God
Weet ik in Zijn hand geborgen gans mijn lot
Glorie en aanbidding zij mijn dierb’re Heer
Zijn beloften falen nimmermeer
Refrein:
Glorie, glorie
nimmer kan het eeuwig woord des Heren falen
Glorie, glorie
‘k sta vast op de beloften van mijn God
Staand’ op de beloften van mijn Heer en God
Ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot
Bergen zullen wank’len, maar God’s woord houdt stand
Veil’ge gids naar ’t hemels vaderland
Staand’ op de beloften van mijn Heer en God
Vind ik in Zijn woord mijn hoogste zielsgenot
Zijn beloften zijn, o welk een zaligheid
Ja en amen, tot in eeuwigheid
Staand’ op de beloften van mijn Heer en God
Onderhoud ik vast en moedig Zijn gebod
Rustend in mijn Jezus als mijn al in al
Vrees ik voor geen tegenspoed of val.

Bladmuziek
Van dit lied zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met dit lied te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Jezus Christus, Heer der heren, heel de aard' zal U vereren;
U, de Koning van 't heelal, die was en is en komen zal
tekst & muziek: Henk J. Hazeleger (Opwekkingsbundel 435)