Lied 103 - In Bethlehems stal lag Christus de Heer

Terug naar overzicht
info

Auteur

Componist

Croft, W

Melodie

midi bestand
tekst

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld als Kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

Zo arm werd de Heer, der eng’len Heer,
Die zondaren mint, zo nameloos teer.
Hij kwam om te dienen, Hij gaf zijne ziel.
Toch is Hij de Koning: dat elk voor Hem kniel.


Nog een andere tekst:

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld als kindke teneer.
Voor Hem was geen plaats meer in de herberg of huis;
zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig uw kind.

Bladmuziek
Van dit lied zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met dit lied te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Kom en laat ons prijzen en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning, heeft de wereld in zijn hand.
Tekst & muziek: Peter van Essen (Opwekkingsbundel 604)