Gereformeerd Kerkboek

1In het begin lag de aarde verloren
2Noach
3Abraham, Abraham, verlaat je land
4Jozef zoekt zijn grote broers
5Klein, klein kindje, je leven loopt gevaar
6De doortocht
7Het lied van Mozes en Mirjam
8Zomaar te gaan met een stok in je hand
9Wees eerlijk, doe de mensen recht
10De Heer zegene u
11Hoor Israel, de Here
12Jericho
13Ik zing u van een herderszoon
14De grote mensen durven niet
15Geloofd zijt Gij, God onze Heer
16Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam
17Wie is God behalve onze Heer?
18Naar U gaat mijn verlangen, Heer
19Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte
20Alle einden der aarde aanschouwen
21Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
22Uw woord omvat mijn leven
23Uw Woord is een lamp
24Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
25Vol tranen zien wij hoe de tijd
26Alles wat adem heeft love de Heer
27De mensen die gaan in het duister
28Eens zal er vrede zijn
29Troost, troost mijn volk!
30Ik breng een rechter aan het licht
31Daar komt de man uit Anathot, hij deelt de woorden uit van God
32Het is Gods goedheid en geduld
33Jona uit de grote vis
34Al zou de vijgeboom niet bloeien
35De wijzen
36Het gebed des Heeren
37Hoor, onze vader, hoor ons aan
38Zoek eerst het koninkrijk van God
39Als je bidt zal Hij je geven
40Welkom, welkom koning Jezus
41Jezus' kruisweg
42Het feestkleed
43Met lampen voor het feest gereed
44De Heer is waarlijk opgestaan
45Laat de kind'ren tot mij komen
46Maria heeft aan Jezus
47Lofzang van Maria
48De lofzang van Zacharias
49Glorie aan God in de hoogste hemel
50Ere zij God
51O hemels licht dat mijn bestaan dorschijnt
52De lofzang van Simeon
53In de lente van mijn leven
54Door de poort van Nain gaat
55Er is geen plaats
56Bij de Jakobsbron
57Ik ben het levensbrood
58Ik ben het licht van de wereld
59Ik ben de goede herder
60Ik ben de opstanding
61GZ_GK 61
62Ik ben de weg
63Ik ben de wijnstok
64Vrede zij u
65Wij weten dat God alles keert
66Het zaad zal vruchten dragen
67Jezus heeft het hemelleven opgegeven
68Wij knielen voor uw zetel neer
69U, heilig Godslam, loven wij
70Gij dienaars van Hem, die alles regeert
71De lof en de heerlijkheid
72Jeruzalem is hemels
73Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde
74Als een bruid op haar mooist
75Stil maar, wacht maar
76En de Geest en de bruid
77Een engel zegt Maria aan
78Hoe zal ik U ontvangen
79Hoe zal ik Hem bezingen
80O Heiland, open wijd de poort
81Dit is de dag, die God ons schenkt
82Blaas de bazuin en sla de trom
83Vrolijk zingen wij ons lied
84Wees stil en kom wat dichterbij
85Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam?
86Wij trekken in een lange stoet
87De morgenster
88Uw opgang naar Jeruzalem
89GZ_GK 89
90Ontsluit, o Heer, voor U ons hart
91GZ_GK 91
92Nu triomfeert de Zoon van God
93Christus in het graf geborgen
94In het vroege morgenlicht
95GZ_GK 95
96Echt waar, de Heer is opgestaan
97In alle vroegte
98GZ_GK 98
99U zij de glorie
100GZ_GK 100
101GZ_GK 101
102Ja, de Trooster is gekomen
103O, Schepper, Geest, woon in uw kerk
104GZ_GK 104
105GZ_GK 105
106God in de hoog' alleen zij eer
107Ere zij aan God de Vader
108GZ_GK 108
109GZ_GK 109
110Alles, alles is gelegen
111Jezus leeft in eeuwigheid
112O God, die ons uit stof formeerde
113Alle mensen moeten sterven
114Jezus is mijn toeverlaat
115Nooit kan 't geloof teveel verwachten
116O koning, hoor uw onderdaan
117Woord van de schepping, kom terug op aarde
118God is getrouw, zijn plannen falen niet
119GZ_GK 119
121Nabij u is het woord
123'k Geloof in God de Vader
124Jouw leven staat aan het begin
125Alles in allen zult Gij voor ons zijn
126Avondmaal
127GZ_GK 127
128Wees mijn brood en mijn beker
129GZ_GK 129
130Zing nu op aarde een nieuw lied
131Barmhartig Vader op uw troon
132Dank U, voor deze nieuwe morgen
133De dag gaat open voor het Woord des Heren
134GZ_GK 134
135Stilte over alle landen
137'k Wil U, o God, mijn dank betalen
138Heer, laat het licht zijn om ons heen
139GZ_GK 139
140GZ_GK 140
141Dankt, dankt nu allen God
142Een vaste burcht is onze God
143Een vaste burcht is onze God
144Heer God wij allen loven U
145Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam
146Komt, laat ons vrolijk zingen
147Maak muziek voor God de Vader
148GZ_GK 148
149Zie ik sterren aan de hemel staan
150Heer Jezus, duizend vragen
154Ach, wat moet ik toch beginnen
155God, enkel licht
156Heer, ik kom tot U
157Vader vol van vrees en schaamte
158Als een hert dat verlangt naar water
159God die alles maakte
160Groot is uw trouw, o Heer
161Heer, U bent mijn leven
162'k Heb geloofd, en daarom zing ik
163Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
164Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden
165Machtig God, sterke Rots
166Op bergen en in dalen
167Samen in de naam van Jezus
168'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
170Vaste rots van mijn behoud
171Wees stil voor het aangezicht van God
173Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
174Zo vriendelijk en veilig als het licht
175Votum en vrede-/zegengroet
176De Tien Woorden
177Hoor, trouwe Vader, ons gebed
178Gebed voor de catechismuspreek
179Ik geloof in God de Vader
180Ik geloof in een God
181Onze Vader

© juichtaarde.nl

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij
tekst & muziek: Darlene Zschech (Opwekkingsbundel 461)