Psalm 150

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand

Extra info

In de midi-file zijn rusten ingevoegd op plaatsen waar ze volgens de liedboeken niet horen.

Interessante informatie van elders:

Psalm 150 op levensliederen.net, eigentijdse vertalingen van de psalmen.
1773

1
Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.
2
Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren.
3
Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER', elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den HEER', die eeuwig leeft,
Looft verheugd den HEER' der heren.

Datheen

1
Laat nu God geprezen zijn,
In Zijn heiligdom zeer fijn.
Geloofd zij Hij en geacht
Uit den hemel vol van kracht
In heerlijkheid hoog verheven.
Looft Hem in Zijn werken rein,
Die Hij gewrocht heeft allein,
Die van Zijn macht tuignis geven.
2
Van harten lovet toch Hem
Ook met der bazuinen stem
En met der psalteren toon,
Met trommels en harpen schoon:
Wilt Zijnen lof en prijs zingen,
Met der fluiten zoet geklank
En der orgelen gezang,
Laat Zijn ere nu voortbringen.
3
Zijn goedheid zij openbaar
Gemaakt door 't geluid zeer klaar
Der cymbalen, t' allen tijd,
Welke zeer breed ende wijd
Zijns Naams eer moeten bewijzen.
Dies alles wat daar nu leeft,
Dat zich roert en adem heeft
Moet onzen God heerlijk prijzen.

Overige
Gereformeerd kerkboekLooft de HEER uw God alom
Liedboek 1973Looft God, looft Hem overal
Marnix van St. AldegondePrijst den Heer al om end' om,
Bladmuziek

categorie:
arrangeur:

Vocale tegenstem
E. Egberts
besversie  
partituur  midi

categorie:
arrangeur:

Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  

categorie:
arrangeur:

Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
partituur  midi
voor besinstrument  

opmerking:

Deze instrumentale tegenstem is eenvoudiger dan de andere.
Afbeelding
Een schilderij van Anneke Kaai, zie www.annekekaai.nl
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Jezus Christus, Heer der heren, heel de aard' zal U vereren;
U, de Koning van 't heelal, die was en is en komen zal
tekst & muziek: Henk J. Hazeleger (Opwekkingsbundel 435)