Psalm 131

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Mijn hart verheft zich niet, o HEER',
Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer,
Ik wandel niet in 't geen te groot,
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot.
2
Heb ik mijn ziel niet stil gezet,
En mij verloochend naar Uw wet,
Gelijk het pas gespeende kind
Zich stil bij zijne moeder vind?
3
Mijn ziel, die naar den vrede haakt,
En 't morrend ongenoegen wraakt,
Is in mij als een kind gespeend,
En heeft zich met Uw wil vereend.
4
Dat Isrel op den HEER' vertrouw';
Zijn hoop op Gods ontferming bouw',
En stil berust' in Zijn beleid,
Van nu tot in all' eeuwigheid.

Datheen

 

Overige
Gereformeerd kerkboekO HEER, er is geen trots in mij
Liedboek 1973O Heer, er is geen trots in mij
Marnix van St. AldegondeO Heer, mijn hert' en is niet hoogh',
Bladmuziek

categorie:
arrangeur:

Instrumentale tegenstem
R. Sikkema
besversie  
partituur  midi

opmerking:

Deze muziekzetting is geschreven voor psalm 131. Het kan ook worden gebruikt bij psalm 100, maar omdat palm 131 een soort gebed is en psalm nogal uitbunding is, past deze zetting niet zo goed bij psalm 100.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Spreek van zijn wonderen overal, dat heel de wereld Hem prijzen zal
tekst & muziek: Stuart Townend (o.a. Evangelische liedbundel 371)