Psalm 124

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Dat Israel nu zegge, blij van geest:
Indien de HEER', die bij ons is geweest,
Indien de HEER', die ons heeft bijgestaan,
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.
2
Dan hadden zij ons levendig vernield;
Hun hete toorn had ons gewis ontzield;
Bedolven in een diepen jammervloed;
Dan had een stroom, dien niemand tegenhield,
Ons gans versmoord, had God het niet verhoed.
3
Dan had geen mens naar onze klacht gehoord;
Dan had een zee van rampen ons versmoord.
Geloofd zij dies de HEER', die redt van 't graf,
Die ons, schoon wreed vervolgd van oord tot oord,
Tot enen roof niet in hun tanden gaf.
4
W' ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet:
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De HEER' is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.

Datheen

1
Men mag nu wel zeggen in IsraČl:
Had ons de Heer Zelve niet bijgestaan,
Had Hij ons zaken niet genomen aan,
Als ons de volken overvielen fel,
Om ons uit te roeien en te verslaan;
2
Levendig waren wij verslonden wreed,
Want in toorne waren zij zeer verstoord.
Wij waren lang in dat water versmoord;
Want de baren gingen hoog ende breed,
Die hadden ons overdekt rechtevoort.
3
De stromen hadden gegaan met geweld
Over onze hoofden ter zelfder tijd.
Maar gedankt zij God, Die ons heeft bevrijd,
En Zijn volk in de macht niet heeft gesteld
Zijnder vijanden, vol van haat en nijd.
4
Zo de vogel den vogelvanger snel
Ontkomt, zo is onze ziel ontgaan rein.
D' strik is ontwee, welk' ons omving gemein;
Wij zijn vrij; God helpt ons en niemand el,
Die hemel en aard' heeft gemaakt allein.

Overige
Gereformeerd kerkboekHeel Israel getuige, blij van geest
Liedboek 1973Laat Israel nu zeggen blij van geest
Marnix van St. AldegondeIsrael mach nu spreken uyt den mondt,
Bladmuziek

categorie:
arrangeur:

1 instrument + begeleiding
B. Mooibroek
partituur  midi
voor fluit  

Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij
tekst & muziek: Darlene Zschech (Opwekkingsbundel 461)