Psalm 117

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Loof, loof den HEER', gij heidendom!
Gij volken, prijst Zijn Naam alom.
Zijn goedheid is, in nood en dood,
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot;
Zijn waarheid wankelt nimmermeer.
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer!

Datheen

1
Gij, heidenen, looft saam den Heer;
Gij, volkeren, bewijst Hem eer;
Want groot is Zijn genade goed
Over ons al in overvloed;
Bestendig is ook Zijn waarheid
Over ons in der eeuwigheid.

Overige
Gereformeerd kerkboekLooft, alle volken, looft den HEER
Liedboek 1973Looft, alle volken, looft den Heer
Marnix van St. AldegondeLooft alle volcken God den Heer:
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Kom en laat ons prijzen en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning, heeft de wereld in zijn hand.
Tekst & muziek: Peter van Essen (Opwekkingsbundel 604)