Psalm 100

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Juich aarde, juich alom den HEER',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
2
De HEER' is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
3
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.
4
Want goedertieren is de HEER';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

Datheen

1
Gij, volkeren des aardrijks al,
Zingt den Heere met blij geschal,
En dient Hem met harte verheugd,
Verschijnt voor Zijn aanschijn met vreugd.
2
Bekent, dat Hij een Heere zij,
Die ons zonder ons toedoen vrij
Gemaakt heeft en verworven fijn
Tot schaapkens goed der weiden Zijn.
3
Wilt tot Zijnen tempel ingaan,
Doet van lof en dank vermaan;
In Zijn schone voorhoven zoet,
En prijst daar Zijnen Name goed.
4
Want vol van goedheid is de Heer,
Zijn genade duurt immermeer;
Zijn godd'lijk woord en Zijn waarheid
Blijven tot in der eeuwigheid.

Overige
Gereformeerd kerkboekJuicht, alle volken, prijst de HEER!
Liedboek 1973Juicht Gode toe, bazuint en zingt
Marnix van St. AldegondeGhy alle die op d'eertrijck woont
Bladmuziek

categorie:
arrangeur:

Vocale tegenstem
E. Egberts
partituur  midi
voor bes-instrument  

categorie:
arrangeur:

Blazers ensemble
T. Juk
partituur  midi
voor bes instrument  

categorie:
arrangeur:

Instrumentale tegenstem
T. Juk
partituur  midi
voor bes instrument  

Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Hij is Heer, geef Hem eer,
heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven voor de glorie van uw naam
(Opwekkingsbundel 586)