Psalm 87

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand

Interessante informatie van elders:

Psalm 87 op levensliederen.net, eigentijdse vertalingen van de psalmen.
1773

1
Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER', die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jakobs steden.
2
Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer.
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.
3
De Filistijn, de Tyrier, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".
4
God zal hen zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijft,
En doen den naam van Sions kindren dragen.
5
Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speellien op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

Datheen

1
God heeft Zijn huis vast gegrondet met vrede,
Op de heil'ge bergen die Hij bemint.
Tot Sions poorten is Hij meer gezind,
Dan tot alle Jakobs schone woonsteden.
2
Men hoort van u, o stad Gods hoog verheven,
Grote dingen, Egypte en Babel
Werden (spreekt God) onderwezen zo wel,
Dat zij tot Mijn volk werden aangeschreven.
3
TyriČrs, Palestiners ende Moren
Zullen in Mijn Kerke voortgebracht zijn.
Men zal spreken, dat in dat Sion Mijn
Allerlei volk bijeen Mij werd geboren.
4
God zal Sion bouwen met Zijn hand krachtig;
Uit alle spraken Hij de Zijnen zal
Roepen: Dan werd gezeid van dezen al,
Dat z' in Sion al t' zamen zijn woonachtig
5
Dies wilt nu openlijk en vrolijk zingen,
Op de bazuinen verkondigt Zijn eer,
In U, Sion zal wezen (spreekt de Heer)
Rijkdom en overvloed van alle dingen.

Overige
Gereformeerd kerkboekJeruzalem, de Godsstad hier beneden
Liedboek 1973Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede
Marnix van St. AldegondeGodt heeft een gront vercoren hier beneden
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken
Liedboek 444