Psalm 70

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
Daal haastig ter verlossing neer,
O God, en red mij uit gevaren,
Uit angsten, die mijn ziel bezwaren,
Spoed U te mijner hulp, o HEER'.
Laat allen, die mijn ziel belagen,
Beschaamd en schaamrood van mij vlien;
Laat, die met vreugd mijn rampen zien,
In hunne wensen nimmer slagen.
2
Laat allen, die, met schampren spot,
Mij honen, tergen en onteren,
Hun schimp ten loon, teruggekeren;
Vergaan op Uw geducht gebod.
Laat hen, die zich tot U begeven,
Hen, die Uw heil beminnen, HEER',
Gedurig juichen tot Uw eer,
En zingen: "God zij hoog verheven!"
3
Ik ben nooddruftig, arm en naakt;
O God, mijn Helper uit ellenden.
Haast U tot mij ; wil bijstand zenden;
Uw komst is 't, die mijn heil volmaakt.

Datheen

1
O God, op Wien mijn hope staat,
Haast U, help mij, vrijd mij van schanden;
Tot mijnen bijstand strek Uw handen,
Verdoe al mijn vijanden kwaad.
Die naar mijn ziel listelijk jagen,
Moeten vol schand' zijn en verdriet;
Die mij willen brengen tot niet,
Moeten vlieden en zijn verslagen.
2
Die mij jagen, zeggen eenpaar:
Ha, ha! daar, daar! met open kele;
Laat hun toekomen schanden vele,
Die zij mij wensen voor en naar.
Maar, dat hij in Uw hulp verblijde,
Die zijnen teovlucht tot U heeft,
En hem gans'lijk tot U begeeft,
Dat hij U love t' allen tijde.
3
O Heer! wil U haasten zeer snel
Tot mij, die arm ben en ellendig;
Gij zijt mijn Helper zeer bestendig;
Haast U, help mij uit dit gekwel.

Overige
Gereformeerd kerkboekHaast U om mij te redden, God!
Liedboek 1973Haast U om mij te redden, God!
Marnix van St. AldegondeOch God wil dy doch haesten seer,
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën
tekst & muziek: Michiel Spijker (o.a. Opwekkingsbundel 54)