Psalm 67

Terug naar psalm overzicht

Info
 

Melodie

midi bestand
1773

1
D' algoede God zij ons genadig,
En zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig,
Ons lichten en Hij zij ons goed;
Opdat elk genegen,
Zich aan Uwe wegen,
Op deez' aarde wenn';
En de blinde heiden,
Nu van God gescheiden,
Eens Uw heil erkenn'.
2
De volken zullen U belijden,
O God, U loven al te zaam.
De landen zullen zich verblijden,
En juichen over Uwen Naam.
Volken zult Gij rechten,
Hunne zaak beslechten,
In rechtmatigheid;
Volken op deez' aarde,
Die Uw arm vergaarde,
Die Gij veilig leidt.
3
De volken zullen, HEER', U loven;
O HEER', U loven altemaal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen;
Onze God geeft zegen
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen,
Wat op aarde leeft.

Datheen

1
Onze God zij ons nu genadig
En zegen' ons met overvloed,
Hij verlicht' ons allen gestadig
Met Zijn aanschijn lieflijk en zoet;
Opdat ons Zijn wegen
Bekend recht van degen
Werden, en meteen
De heidenen leren
Hen tot den weg keren
Onzes heils alleen.
2
Dat toch, Heer! de volken met zingen
U zeer danken vrij openbaar,
En met vreugd' Uwen lof voortbringen,
Hen in U verheugen eenpaar.
Gij hebt alle lieden
Alzins te gebieden,
Naar Uw goedheid rein;
Ja 't geheel aardrijke
Gij in dergelijke
Regeert, Heer allein.
3
De volkeren met zoeten tone
Danken daarom Uwen Naam goed;
Omdat 't aardrijk draagt vruchten schone,
Zegen ons, Heer! tot ons behoed.
De Heere zeer goedig,
Geeft ons overvloedig
Den zegen gewis;
Dat Hem dies elk vruchte,
En onzen God duchte,
Die almachtig is.

Overige
Gereformeerd kerkboekDe Here God zij ons genadig
Liedboek 1973God zij ons gunstig en genadig.
Marnix van St. AldegondeGodt zy ons gunstich end' genadich
Bladmuziek
Van deze psalm zijn er geen muziekbewerkingen.
Afbeelding
Video
Hieronder staan een aantal video's. Hier kunnen video's tussen staan die niets met deze psalm te maken hebben.

© juichtaarde.nl

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
psalm 66, berijming Liedboek