Forum

Om vragen te stellen of om te discussieren maakt juichtaarde.nl gebruik van een forum buiten deze website.

Start het forum in een ander window

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)