Neem, Heer, mijn beide handen


categorie:
arrangeur:
Koormuziek
G. Olsder
partituur  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juicht, o volken, juicht, handklapt,
en betuigt onzen God uw vreugd
psalm 47, berijming 1773