U bent alles, Heer


categorie:
arrangeur:
Koormuziek
G. Olsder
partituur  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen
psalm 103, berijming 1773