He's always there


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
A. Kastelein
keyboard  midi
fluit  
gitaar  
bes instrument (trompet, sopraan sax.)  
tenor en bas saxofoon  
tegenmelodie voor bes en as instrument  
tegenmelodie voor c instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juicht, o volken, juicht, handklapt,
en betuigt onzen God uw vreugd
psalm 47, berijming 1773