He's always there


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
A. Kastelein
keyboard  midi
fluit  
gitaar  
bes instrument (trompet, sopraan sax.)  
tenor en bas saxofoon  
tegenmelodie voor bes en as instrument  
tegenmelodie voor c instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)