Heer, het licht van uw liefde schittert


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
A. Kastelein
voor keyboard  midi
voor alt saxofoon 1 en 3  
voor fluiten  
1e en 2e stem in bes  
voor tenor saxofoon  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
tekst: Huub Oosterhuis
muziek: Tera de Marez Oyens
(o.a. Liedboek 488)