Heer, het licht van uw liefde schittert


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
A. Kastelein
voor keyboard  midi
voor alt saxofoon 1 en 3  
voor fluiten  
1e en 2e stem in bes  
voor tenor saxofoon  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)