Heer, het licht van uw liefde schittert


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
A. Kastelein
voor keyboard  midi
voor alt saxofoon 1 en 3  
voor fluiten  
1e en 2e stem in bes  
voor tenor saxofoon  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek