Psalm 56


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
klavier en c-instrument  
klavier en bes-instrument  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen
psalm 103, berijming 1773