Op U alleen, mijn licht, mijn kracht


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
A. Kastelein
voor keyboard  midi
opmerking:

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)