Stil maar, wacht maar


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
klavier + C-instrument  midi
voor C-instrument  
klavier + bes-instrument  midi
voor bes-instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen
psalm 103, berijming 1773