Stil maar, wacht maar


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
klavier + C-instrument  midi
voor C-instrument  
klavier + bes-instrument  midi
voor bes-instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
(o.a. E&R bundel 168)