Stil maar, wacht maar


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
klavier + C-instrument  midi
voor C-instrument  
klavier + bes-instrument  midi
voor bes-instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij
tekst & muziek: Darlene Zschech (Opwekkingsbundel 461)