Stil maar, wacht maar


categorie:
arrangeur:
1 instrument + begeleiding
L.C. Verschoor
klavier + C-instrument  midi
voor C-instrument  
klavier + bes-instrument  midi
voor bes-instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
psalm 66, berijming Liedboek