Dankt, dankt nu allen God


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
T. Juk
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
T. Juk
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Hij is Heer, geef Hem eer,
heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven voor de glorie van uw naam
(Opwekkingsbundel 586)