Dankt, dankt nu allen God


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
T. Juk
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking:
categorie:
arrangeur:
Instrumentale tegenstem
T. Juk
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek