Dank U, trouwe Vader


categorie:
arrangeur:
Blazers ensemble
R. Sikkema
partituur  midi
voor bes instrument  
opmerking:

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)